Gépjármű kölcsönadási szerződés minta, letöltés

2011. augusztus 10., szerda - kategória: Gépjármű blog

A gépjármű kölcsönadási szerződés a gépjármű tulajdonosa és a gépjárművet kölcsönbe vevő között köttetik meg. A szerződ megléte főképp a gépjármű igazoltatása során lehet fontos, illetve a bevezetett objektív delelősség alapján ha a kölcsönbe vevő szabálysértést követ el, akkor a gépjármű kölcsönadási szerződés alapján mentesülhet a gépjármű tulajdonosa.

A gépjármű kölcsönadási szerződés a kötelező biztosítást nem érinti, a casco biztosítást csak akkor, ha a szerződésben fel vannak tüntetve a vezetők köre, illetve esetlges adott kornál fiatalabb vezetőket kizárnak.


GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNADÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
név: .........
születési hely és idő: .........
anyja neve: .........
lakcím: .........
sz. ig. sz.: .........
mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),

másrészről
név: .........
születési hely és idő: .........
anyja neve: .........
lakcím: .........
sz. ig. sz.: .........
mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) – együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek között

- az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A Kölcsönadó kölcsön adja, a Kölcsönvevő pedig …......év …...... hónap …...... napjától …......év
…...... hónap …...... napjáig kölcsön veszi a Kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képező alábbi
gépjárművet (továbbiakban gépjármű):

Jármű fajtája: .........
Gyártmány: .........
Típus: .........
Forgalmi rendszám: .........
Alvázszám: .........
Motorszám: .........
Évjárat: .........
Futásteljesítmény a kilométeróra szerint:  .........
Hengerűrtartalom: .........

2. A Szerződő Felek az alábbiakban részletezik a gépjármű átadáskori állapotát:
…......

3. A Kölcsönvevő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési
szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.

4. A kölcsönbevevő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

5. A gépjárművet csak a  Kölcsönvevő vezetheti.

6.   A Kölcsönadó semmilyen módon nem felelős a Kölcsönvevő és utasai testi épségéért, valamint egy esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Kelt: ……………….. (helység) ……………..(év) …………… (hó) ……..(nap)
……………………………………………. …………………………………….

Kölcsönadó                                                               Kölcsönvevő

Tanúk:
1.) ……………………….. (név) ……………………………………….. (cím) …............ (sz. ig. szám)
2.) ……………………….. (név) ……………………………………….. (cím) …............ (sz. ig. szám)

&nbsp

Hozzászólások (0)

Szóljon hozzá!

Vendégként fog hozzászólni. Bejelentkezhet az alábbi közösségi fiókokkal: